Atlantis Systems  
 
WWW Park
Balík služieb WWW Park je určený pre osobné prezentácie bez väčších nárokov na veľkosť prezentácie či e-mailovej schránky a bez potreby databáz. Tento balík je poskytovaný iba s uvedenými službami a nie je možné jeho rozšírenie, no kedykoľvek je možné prejsť na ľubovoľný vyšší balík. Principálne ide o obdobu balíku Alfa s dvomi malými obmedzeniami: fakturácia je výlučne elektronická (faktúry sú kedykoľvek dostupné prostredníctvom Control Centra vo formáte PDF) a na balík sa nevzťahujú príležitostné akcie pre plnohodnotné hostingové balíčky.
 • Cena za mesiac bez DPH: 1.96 € (59,-Sk)  (platba na rok dopredu)
 • 520 MB priestoru (500 MB pre web, 20 MB pre poštu)
 • Neobmedzený počet e-mailových adries (doménový kôš - čokoľvek@domena.sk bude doručené do schránky)
 • 1 samostatná e-mailová schránka (POP3/IMAP)
 • šifrovaný prístup k POP3/IMAP schránke (pomocou SSL)
 • vytváranie a nastavovanie automatických odpovedačov na e-maily
 • web mail - prístup k pošte cez web rozhranie (aj zabezpečený prístup pomocou https)
 • web ftp - možnosť správy súborov cez web rozhranie
 • 1 FTP konto pre neobmedzenú aktualizáciu web stránky
 • nastavenie vlastnej chybovej stránky 404, 401, 403, 500
 • podpora skriptov PHP4/5, prevádzka bez SafeMode, vlastné nastavenia php.ini
 • podpora WAP
 • možnosť presmerovania stránky inú adresu (forwarding)
 • prístup do Control Centra, kde máte možnosť meniť všetky nastavenia cez prehľadné www rozhranie [Demonštračná verzia]
 • podpísané a opečiatkované faktrúry v elektronickej podobe (PDF), dostupné z Control Centra
 • nepretržitá prevádzka 24h denne, pravidelné denné zálohovanie dát
 • žiadne zriaďovacie poplatky
© Atlantis Systems s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, trade@atlantis.sk